Những Quy Định Đăng Ký Xe ô tô mới Sau Ngày 15/08/2023

Theo Quy định mới sau ngày 15.08.2023 – chủ xe phải thực hiện thủ tục thu hồi trước khi thực hiện thủ tục đăng ký xe  ô tô mới sang tên xe.Trước đây, khi mua bán sang tên xe cho người khác thì thủ tục đăng ký sang tên xe chỉ cần hợp đồng mua bán xe, khai và nộp thuế trước bạ, hồ sơ sang tên và nhận giấy đăng ký xe mới theo lịch hẹn từ cơ quan công an là xong.

Tuy nhiên, kể từ ngày 15-8 với việc thay đổi của biển số định danh, tôi thắc mắc thủ tục đăng ký xe ô tô mới sẽ được thực hiện như thế nào?

Những Quy Định Đăng Ký Xe ô tô mới Sau Ngày 15/08/2023

Hình ảnh Người Dân đi Làm Thủ Tục đăng Ký Xe Ô Tô Sau Ngày 15.08
Hình ảnh Người Dân đi Làm Thủ Tục đăng Ký Xe Ô Tô mới Sau Ngày 15.08

Theo đó,sau ngày 15.08.2023 để đăng ký xe ô tô mới , chủ xe phải thực hiện thủ tục thu hồi. Chủ xe kê khai giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe trên cổng dịch vụ công, cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến, nộp hồ sơ thu hồi (theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư này) và nhận giấy hẹn trả kết quả đăng ký tại cơ quan đăng ký xe theo quy định.

Sau khi kiểm tra hồ sơ xe hợp lệ, cơ quan đăng ký xe cấp chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe theo quy định (có dán bản chà số máy, số khung và đóng dấu giáp lai của cơ quan đăng ký xe trên bản chà số máy, số khung xe): 1 bản trả cho chủ xe; 1 bản lưu hồ sơ xe; trường hợp mất chứng nhận đăng ký xe thì thực hiện xác minh theo quy định.

Khi đã hoàn tất thủ tục thu hồi sẽ chuyển sang thực hiện thủ tục đăng ký sang tên xe, tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe sẽ thực hiện kê khai giấy khai đăng ký xe ô tô mới trên cổng dịch vụ công hoặc kê khai giấy khai đăng ký xe trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe nếu không làm được trên cổng dịch vụ công.

Đồng thời, chủ xe có trách nhiệm kê khai đầy đủ nội dung quy định trong giấy khai đăng ký xe, ký số hoặc ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu (nếu là cơ quan, tổ chức); Đưa xe đến để kiểm tra, cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến và nộp hồ sơ (theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông tư này).

Sau khi kiểm tra hồ sơ xe, thực tế xe đảm bảo hợp lệ thì được cơ quan đăng ký xe sẽ cấp biển số mới đối với trường hợp chủ xe chưa được cấp biển số định danh hoặc đã có biển số định danh nhưng đang đăng ký cho xe khác. Mặt khác, cấp lại theo số biển số định danh đối với trường hợp biển số định danh đó đã được thu hồi.

Trường hợp xe, hồ sơ xe không bảo đảm đúng quy định thì bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn của cán bộ đăng ký xe tại phiếu hướng dẫn hồ sơ quy định.

Đối trường hợp được cấp biển số mới, chủ xe nhận giấy hẹn trả kết quả, nộp lệ phí đăng ký xe ô tô mới và nhận biển số xe. Nếu chủ xe có nhu cầu nhận trả kết quả đăng ký xe qua dịch vụ bưu chính công ích thì đăng ký với đơn vị dịch vụ bưu chính công ích.

Đối trường hợp được cấp lại theo biển số định danh, chủ xe nhận chứng nhận đăng ký xe ô tô mới , biển số xe tại cơ quan đăng ký xe hoặc từ đơn vị dịch vụ bưu chính công ích.

Hồ sơ thu hồi và hồ sơ đăng ký xe ô tô mới

Hồ sơ thu hồi bao gồm: Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe; Giấy tờ của chủ xe theo quy định tại Điều 10 Thông tư này; 2 bản chà số máy, số khung xe; Chứng nhận đăng ký xe; Biển số xe; Bản sao chứng từ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư này; Trường hợp mất chứng nhận đăng ký xe hoặc mất biển số xe thì phải ghi rõ lý do trong giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe.

Hồ sơ đăng ký sang tên xe bao gồm: Giấy khai đăng ký xe; Giấy tờ của chủ xe quy định tại Điều 10 Thông tư này; Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư này; Chứng từ lệ phí trước bạ theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Thông tư này; Chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe.

Nguồn: https://mitsubishimoto.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *